تعرفه پیامک

تعرفه ارسال پیامک

پنل اس ام اس

تعرفه پیامک

در این بخش تعرفه ارسال هر پیامک، بسته به نوع پنل انتخابی خود را مشاهده نمایید .
پنل اس ام اس

پنل پایه

پنل اس ام اس

پنل اقتصادی

پنل اس ام اس

پنل نمایندگی

پنل اس ام اس

پنل شرکتی

پنل اس ام اس

پنل تجاری