فرم ارزیابی استخدام

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید...

فرم ارزیابی استخدام

شرکت میزبان وب ایرانیان
برای تکمیل کادر خود نیاز به کارمند منظم و آشنا به کار با کامپیوتر دارد .
  • انواع فایل های مجاز : png, jpg, jpeg.