طراحی گرافیک

طراحی جذاب، حرفه ای و کاربر پسند !!

پلن حرفه ای - Logo

طراحی لوگوی ترکیبی
اتود اولیه ۲ عدد
تعداد ویرایش ۵ دفعه
زمان تحویل ۷ روزه

پلن اقتصادی - Teaser

فقط سناریو
موشن گرافیک (فایل آماده)
کارکتر و صحنه (فایل آماده)
لوگو موشن (ندارد)
دوبله (ندارد)
یک بازبینی

  • 7 روزه زمان تحویل
پلن ویژه - Logo

طراحی لوگوی ترکیبی
اتود اولیه 3 عدد
تعداد ویرایش 10 دفعه
زمان تحویل 14 روزه

پلن حرفه ای - banner.GIF

طراحی در 1 اندازه دلخواه
تحویل 2 روزه

پلن حرفه ای - Teaser

سناریو یا استوری بورد
موشن گرافیک (اختصاصی)
طراحی صحنه
لوگو موشن (پروژه آماده)
دوبله (استاندارد)
یک بازبینی

  • 10 روزه زمان تحویل
پلن ویژه - banner.GIF

طراحی در 1 اندازه دلخواه
تحویل 5 روزه

پلن ویژه - Teaser

سناریو و استوری بورد
موشن گرافیک (اختصاصی)
طراحی کارکتر و صحنه
لوگو موشن (اختصاصی)
دوبله (حرفه ای)
دو بازبینی

  • 14 روزه زمان تحویل
پلن حرفه ای - Tract

طراحی تراکت حرفه ای
تحویل 2 روزه

پلن ویژه - Tract

طراحی تراکت تبلیغاتی ویژه
تحویل 5 روزه

پلن حرفه ای - Business.card

طراحی در سطح حرفه ای
تحویل 2 روزه

پلن ویژه - Business.card

طراحی در سطح ویژه
تحویل 5 روزه

پلن حرفه ای - Instagram.cover

این پلن برای پیج هایی با داشتن 5,000 فالوور به بالاست .

پلن ویژه - Instagram.cover

این پلن برای پیج هایی با داشتن 20,000 فالوور به بالاست .