طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی جذاب، حرفه ای و کاربر پسند !!

پلن استاندارد - WEB

نصب و پیاده سازی قالب
ایجاد صفحات مختلف
ایجاد و تنظیم منو ها
نصب افزونه ها
طراحی گرافیکی صفحات
پشتیبانی رایگان ۳ ماهه
هاست با 2GB حجم
سرویس پیام کوتاه
پکیج امنیت وردپرس
پیگیری و ثبت نماد اعتماد
فعالسازی درگاه اینترنتی

پلن حرفه ای - WEB

نصب و پیاده سازی قالب
ایجاد صفحات مختلف
ایجاد و تنظیم منو ها
نصب افزونه ها
طراحی گرافیکی صفحات
پشتیبانی رایگان 6 ماهه
هاست با 4GB حجم
سرویس پیام کوتاه
پکیج امنیت وردپرس
پیگیری و ثبت نماد اعتماد
فعالسازی درگاه اینترنتی

پلن ویژه - WEB

نصب و پیاده سازی قالب
ایجاد صفحات مختلف
ایجاد و تنظیم منو ها
نصب افزونه ها
طراحی گرافیکی صفحات
پشتیبانی رایگان 1 ساله
هاست با 6GB حجم
سرویس پیام کوتاه
پکیج امنیت وردپرس
پیگیری و ثبت نماد اعتماد
فعالسازی درگاه اینترنتی